Školská rada

Zástupci zřizovatele:

Roman Hanzlík – předseda ŠR
Dušan Tomášek
Kateřina Karabcová

Zástupci školy:

Mgr. Jana Jelínková
Mgr. Dagmar Cigánková
Hana Judasová

Zástupci zákonných zástupců:

Martina Remešová – místopředsedkyně ŠR
Martina Hanzlíková
Jiří Hladký

Kontaktní email na ŠR: roman.hanzlik@post.cz