Školská rada

Zástupci zřizovatele:

Roman Hanzlík – předseda ŠR
Dušan Tomášek
Kateřina Karabcová

Zástupci školy:

Mgr. Jana Jelínková
Mgr. Dagmar Cigánková
Ing.  Radim Polášek, Ph.D.

Zástupci zákonných zástupců:

Martina Hanzlíková
Jiří Hladký
Markéta Kubantová

Kontaktní email na ŠR: roman.hanzlik@post.cz