Lidé v mateřské škole

Pedagogičtí pracovníci

Lenka Zámečníková – vedoucí učitelka, třída Sluníčka
Lenka Šafránková – třída Sluníčka
Alena Smolová – třída Žabičky
Mgr. Dagmar Slámová – třída Žabičky

Zaměstnanci školní jídelny

Jana Janíčková – vedoucí ŠJ
Jana Šebestíková, Lenka Škrlová – kuchařky

Techničtí zaměstnanci

Vlasta Loskotová – domovnice
Zdeněk Wágner – školník