Přístupnost stránek

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek skolavojkovice.cz


Tyto internetové stránky se v maximální míře snaží naplnit pravidla přístupné webové aplikace v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a změnou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změnou některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/2102 ze dne 26.10.2016 o přístupnosti webový stránek a mobilních aplikací.
Tyto stránky se také snaží splnit všechny důležité zásady přístupnosti podle standardu WCAG 2.1 s ohledem na srozumitelnost a dostupnost informací.


Naše internetové stránky jsou celkově koncipované tak, aby pro návštěvníka, včetně osoby se zdravotním postižením, byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní. Při jejich tvorbě byly respektovány normy kompatibility a specifikace, které zajišťují
maximální kompatibilitu s aktuálními běžně využívanými webovými prohlížeči a aktualizacemi stránek si tyto kompatibility udržují.


Některé informace jsou nabízeny v podobě zobrazitelných a stáhnutelných dokumentů PDF, a to zejména z důvodu jejich původního vytvoření, velkého rozsahu či zhoršené dostupnosti dokumentů v jiné digitální podobě.
Internetové stránky zobrazují přímo tyto PDF dokumenty v prohlížeči a umožňují navíc návštěvníkovi uložení takového dokumentu do PC v nezměněném rozložení a kvalitě.


Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte prosím na níže uvedené kontakty.


Kontakt na správce obsahu:

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice
Nádražní 169
667 01 Vojkovice
+420 547 231 438
zs.vojkovice@centrum.cz


Kontakt na technického provozovatele prezentace:
Petr Kubeš
Na Lázních 331
664 56 Blučina
+420 530 505 535
kubes@blucina.net

admin