Základní škola

Základní škola

 

Základní škola je organizována jako trojtřídní se všemi ročníky 1. stupně ZŠ a dvěma odděleními školní družiny. Vyučovacím programem je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který je k nahlédnutí u ředitelky základní školy.