Lidé ve škole

Ředitelka školy

Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová

Třídní učitelé – rozdělení tříd pro školní rok 2022/ 2023

Mgr. Jana Jelínková – 1. ročník
Mgr. Dagmar Cigánková – 2. a 3. ročník
Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová – 4. a 5. ročník

Ostatní vyučující

Mgr. Markéta Tarczewska, PhD.
Bc. Michaela Motejlková

Vychovatelky školní družiny

Barbora Šišková
Bc. Michaela Motejlková

Asistent/ka pedagoga

Barbora Šišková
Bc. Michaela Motejlková

Techničtí zaměstnanci školy

Kateřina Karabcová – domovnice
Zdeněk Wágner – školník