Lidé ve škole

Ředitelka školy

Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová

Třídní učitelé – rozdělení tříd pro školní rok 2021/ 2022

Mgr. Jana Jelínková – 1. ročník
Mgr. Dagmar Cigánková – 2. a 3. ročník
Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová – 4. a 5. ročník

Ostatní vyučující

Mgr. Markéta Tarczewska, PhD.
Bc. Ilona Havránková

Vychovatelky školní družiny

Lenka Martincová
Bc. Ilona Havránková

Asistent/ka pedagoga

Barbora Šišková
Radim Polášek

Techničtí zaměstnanci školy

Kateřina Karabcová – domovnice
Aleš Cigánek – školník