Režim školy

7:40 otevření školy
7:55 první zvonění
8:00 – 8:45 1. vyučovací hodina
8:45 – 8:55 přestávka
8:55 – 9:40 2. vyučovací hodina
9:40 – 9:55 přestávka
9:55 – 10:40 3. vyučovací hodina
10:40 – 10:50 přestávka
10:50 – 11:35 4. vyučovací hodina
11:35 – 11:45 přestávka
11:45 – 12:30 5. vyučovací hodina
12:30 – 13:15 přestávka
13:15 – 14:00 6. vyučovací hodina
14:00 konec vyučování
11:35 – 16.30

11:35 – 16:00

provoz školní družiny v pondělí – čtvrtek

provoz školní družiny v pátek