Režim dne

7:00 – 8:30 Scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí, individuální a skupinová práce s dětmi – řízená činnost; výtvarné, pohybové, hudebně-pohybové aktivity.
8:30 – 9:00 Hygiena dětí, svačina.
9:00 – 9:35 Řízené činnosti – pokračování z ranních her, nabídka činností z třídních plánů.
9:35 – 9:45 Příprava na pobyt venku.
9:45 – 11:45 Pobyt venku – vycházky, hry a činnosti dětí na školním dvoře, sběr přírodnin a hry s nimi, pohybové a hud.pohybové hry, tvořivé hry na písku apod.
11:45 – 12:30 Převlékání, hygiena, oběd.
12:30 – 14:15 Odpočinek dětí, klidné písně, poslech pohádek, relaxační hudba. Děti, které neusnou, mohou po cca 45 min. odpočinku vstát a věnovat se klidné hře, výtvarné činnosti apod. Tato doba je využívána k individuální práci s dětmi.
14:15 – 14:45 Hygiena, oblékání, svačina (individuálně, jak se děti probouzejí).
14:45 – 16:30 Hry a činnosti dle volby dětí, při pěkném počasí venku na školním dvoře, individuální a skupinová řízená činnost, rozcházení dětí, kroužky dětí.