Režim školy

Režim dne

7:40 otevření školy
7:55 první zvonění
8:00 – 8:45 1. vyučovací hodina
8:45 – 8:55 přestávka
8:55 – 9:40 2. vyučovací hodina
9:40 – 10:00 přestávka
10:00 – 10:45 3. vyučovací hodina
10:45 – 10:55 přestávka
10:55 – 11:40 4. vyučovací hodina
11:40 – 12:15 polední přestávka
12:15 – 13:00 5. vyučovací hodina
13:00 – 13:10 přestávka
13:10 – 13:55 6. vyučovací hodina
13:55 konec vyučování
11:40 – 16.30 provoz školní družiny