Projekt: Koukají na nás správně?

Vážení rodiče,

nabízíme Vám prostřednictvím společnosti Prima Vizus, která se věnuje problematice preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí tuto moderní metodu i v naší MŠ.

Provádí ho zdravotničtí pracovníci pomocí speciální  vyšetřovací videokamery

PlusoptiX. Děti se pouze dívají do této speciální kamery, která snímá

přes počítač oko a dokáže odhalit i vážnou, skrytou oční vadu dítěte.

Když se na ni přijde včas, je vyšší šance na její odstranění.

Dostali jste do skříněk v šatnách informační leták ohledně tohoto screeningového vyšetření zraku. Prosíme, řádně si jej pročtěte a co nejdříve zapište do připravených seznamů Váš zájem o provedení tohoto vyšetření (tiskopisy k dispozici v jednotlivých třídách). Výsledky vyšetření příjdou přímo na váš email.

Vyšetření stojí 200,-Kč, které uhradíte u třídních učitelek v mateřské škole. Od firmy provádějící toto preventivní vyšetření zraku dostanete doklad o zaplacení (některé pojišťovny toto vyšetření proplácejí -PREVENCE).

Prosím, hlaste svůj zájem o toto vyšetření u svých třídních učitelek nejpozději do 3. října 2023.

Datum samotné vyšetření bude upřesněn dle zájmu rodičů!