Lenka Zámečníková

103 posts

Vycházka na Výhon

Zveme všechny děti, maminky, tatínky a prarodiče na tradiční vycházku na Výhon na Akátovou věž. Vyrážíme v sobotu 7. října. Sraz ve 14.00hodin  před restaurací Pavir.   U myslivny budeme opékat špekáčky. Do batohu si nachystejte : špekáčky, chleba, kečup nebo hořčici, nožík, tácek a pití. Tatínci: noviny, zapalovač, ostrý […]

Projekt: Koukají na nás správně?

Vážení rodiče, nabízíme Vám prostřednictvím společnosti Prima Vizus, která se věnuje problematice preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí tuto moderní metodu i v naší MŠ. Provádí ho zdravotničtí pracovníci pomocí speciální  vyšetřovací videokamery PlusoptiX. Děti se pouze dívají do této speciální kamery, která snímá přes počítač oko a dokáže odhalit […]

Schůzka rodičů

Společná schůzka rodičů se koná ve středu 13. září od 16. hodin ve třídě Sluníček. Prosím, přijďte bez dětí. Informace o činnosti školy, seznámení se školním řádem, školním vzdělávacím programem, režimem dne, omlouvání dětí. Domluvíme kroužky, plavecký výcvik, focení dětí, odsouhlasíme příspěvek na hračky a pomůcky, zpracování osobních údajů podle […]

Informace pro rodiče

Zahájení školního roku 2023/2024 se koná v pátek 1.září 2023.   Provoz mateřské školy je od 7.00 do 16.30 hodin.   Co potřebují děti do mateřské školy: oblečení do třídy i na ven, děti se převlékají, na dvoreček doporučujeme starší oblečení papuče s pevnou patou, podrážka bílá, ne pantofle náhradní […]