Poděkování maminkám

Děkujeme maminkám – organizátorkám jarní burzy:

paní Blatné, Spáčilové, Lechnerové, Laštůvkové a paní učitelce Šafránkové. Děkujeme i ostatním rodičům za prodej a nákup oblečení na burze. Výtěžek z burzy 1 261,– bude použit pro potřeby dětí mateřské školy.