Poděkování

Děkujeme maminkám – organizátorkám podzimní burzy: paní Blatné, Spáčilové, Lechnerové, Laštůvkové, paní učitelce Šafránkové. Ostatním rodičům za prodej a nákup oblečení na burze. Výtěžek 2 077 Kč bude použit pro děti mateřské školy a to na nákup  výtvarných potřeb. Ještě jednou děkujeme za uskutečnění akce ve volném čase.

Zámečníková a kolektiv