Monthly Archives: Říjen 2022

4 posts

Vycházka na Výhon

  Zveme všechny děti, maminky, tatínky a prarodiče na tradiční vycházku na Výhon na Akátovou rozhlednu. Vyrážíme v sobotu 8. října 2022  Sraz ve 14.00 hodin před restaurací PAVIR. U myslivny budeme opékat špekáčky. Do batohu si nachystejte: špekáčky, chleba, kečup nebo hořčici, nožík, tácek, pití. Tatínci: noviny, zapalovač, ostrý […]

Poděkování

Děkujeme maminkám – organizátorkám podzimní burzy: paní Blatné, Spáčilové, Lechnerové, Laštůvkové, paní učitelce Šafránkové. Ostatním rodičům za prodej a nákup oblečení na burze. Výtěžek 2 077 Kč bude použit pro děti mateřské školy a to na nákup  výtvarných potřeb. Ještě jednou děkujeme za uskutečnění akce ve volném čase. Zámečníková a […]