Projekt -Zkus to zdravě

 

Ve středu 15.6. budeme mít ve školce vzdělávací kurz: Zkus to zdravě.

Pro děti ze třídy Žabiček je připravená pohádka – Kouzelný les.  Cílem je vysvětlit dětem, jaká zvířátka žijí na farmě, v lese,, u rybníka, ve vodě… Naučí se zvířátka rozeznávat a správně je zařadit. Děti si osvojí názvy zvířat pro samce, samici a mládě. Uvědomí si, jak je důležité chránit přírodu a neznečišťovat ji.

Starší děti budou mít nový projekt: Staň se hrdinou (letní příběh). Děti získají povědomí o prevenci úrazů při sportovních aktivitách. Osvojí si základy bezpečného chování v souvislosti s ochranou vlastního zdraví. Získají povědomí o tom, jak se zachovat v případě ohrožení zdraví či života druhého.