Informace školní jídelny

Vážení rodiče,

od 1. září 2022 vzhledem ke stoupání cen za potraviny bude stanovena nová výše zálohy

plateb stravného. Prosíme proto o správné nastavení bankovního příkazu.

MŠ          kategorie 3 –  6 let            850,- Kč

                      „        7 – 10 let           950,- Kč

Do kategorií jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého v daném školním roce

od 1. září do 31. srpna dosáhnou.

Stravné bude nadále vybíráno v hotovosti nebo bankovním převodem

na účet školy č. 115-8031690207/0100 pod variabilním symbolem dítěte.

Novým strávníkům variabilní symbol bude přidělen po nástupu do MŠ a ke stravování, stávajícím strávníkům variabilní symbol zůstává.

Současně bude takto vybíráno školné ve výši 600,- Kč na dítě za daný měsíc.

Předškolní děti školné neplatí.