Informace školní jídelny

Vážení rodiče,

od 1. září 2022 vzhledem ke stoupání cen za potraviny bude stanovena nová výše

zálohy plateb stravného. Prosíme proto o správné nastavení bankovního příkazu.

ZŠ          kategorie 7 – 10 let              570,- Kč            /cena oběda 26,- Kč/

                   „         11 – 14 let             630,- Kč            /        „         29,- Kč/

Do kategorií jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého v daném školním roce

od 1. září do 31. srpna dosáhnou.

Stravné bude nadále vybíráno v hotovosti nebo bankovním převodem

na účet školy č. 115-8031690207/0100 pod variabilním symbolem dítěte.

Novým strávníkům variabilní symbol bude přidělen po nástupu do ZŠ, stávajícím strávníkům

variabilní symbol zůstává.