Monthly Archives: Říjen 2021

5 posts

Testování žáků 1. 11. a 8. 11. 2021

Vážení rodiče, jak jste pravděpodobně zaznamenali z médií, budou se i naši žáci opět testovat, a to v pondělí 1. 11. a 8. 11. 2021. V této souvislosti Vás žádám o důsledné dodržení rozpisů příchodů jednotlivých tříd do školy (viz září 2021) tak, aby mohlo testování proběhnout bez zbytečných průtahů. […]

Hnědý den

  Ve středu 27. října oslavíme HNĚDÝ DEN.  Děti oblečte do hnědé nebo béžové barvy. Děti si můžou přinést hnědou hračku, dobrůtku. Budeme si hrát s oříšky, bramborami, s hnědou barvou, zpívat, tančit i soutěžit.