Testování žáků 1. 11. a 8. 11. 2021

Vážení rodiče,

jak jste pravděpodobně zaznamenali z médií, budou se i naši žáci opět testovat, a to v pondělí 1. 11. a 8. 11. 2021.

V této souvislosti Vás žádám o důsledné dodržení rozpisů příchodů jednotlivých tříd do školy (viz září 2021) tak, aby mohlo testování proběhnout bez zbytečných průtahů.

Žákům 1. ročníku pomohou s testováním jejich zákonní zástupci.

 

Děkuji za pochopení.

 

S pozdravem

L. Matyášová