VÝLET

Ve středu 22. května pojedeme na výlet do Lechovic na farmu s koníky.

Odjíždíme v 8.00 hodin, přiveďte prosím děti do 7.45 hodin.

Do baťůžku nachystejte dětem pláštěnku, pitíčko, malou dobrůtku (brumík, ovoce).

Budeme brát naši školkovou svačinku i pití.

Nedávejte žádné peníze ani hračky.