Schůzka rodičů

Společná schůzka rodičů se koná ve středu 13. září od 16. hodin ve třídě Sluníček.

Prosím, přijďte bez dětí.

Informace o činnosti školy, seznámení se školním řádem, školním vzdělávacím programem, režimem dne, omlouvání dětí. Domluvíme kroužky, plavecký výcvik, focení dětí, odsouhlasíme příspěvek na hračky a pomůcky, zpracování osobních údajů podle GPDR. Seznámíte se s bezpečností dětí při pobytu v mateřské škole, budete informováni o edukativně stimulačních skupinkách apod.. Je toho poměrně hodně, ale je to jediná společná schůzka v tomto školním roce  bez dětí. Prosím, zajistěte si hlídání. Děkujeme 🙂