Návštěva ZŠ

V pondělí 3.dubna se půjdeme podívat s předškolními dětmi do první třídy – před zápisem do Základní školy.

Prvňáčci nám předvedou, co se naučili a seznámíme se s prostory ZŠ.