Poděkování

Děkujeme paní Blatné – hlavní organizátorce jarní burzy, paní Lechnerové, Šafránkové, Spáčilové.  Ostatním rodičům za prodej a nákup oblečení na burze.

Výtěžek z burzy je 1 550,-Kč a bude použit pro děti mateřské školy na nákup výtvarných potřeb.

Ještě jednou děkujeme za uskutečnění akce ve volném čase.

Zámečníková a kolektiv