Návštěva knihovny

Ve středu 9. března navštívíme místní knihovnu. Budeme si povídat o správném zacházení s knihou, jaké knihy si můžeme půjčit v knihovně.

Březen- měsíc knihy