Malá technická univerzita

Ve středu 2. března budeme mít ve třídě Sluníček projektový den s Malou technickou univerzitou na téma:

STAVITEL MĚST.

Děti se seznámí- s různými druhy map

– budou se v nich učit číst

– rozeznávat mapové značky

– vyzkouší si roli kartografa

– budou kreslit vlastní mapu, zakreslovat důležité stavby

– podle mapy budou stavět město nebo vesnici