Monthly Archives: Listopad 2021

4 posts

Plošné testování žáků na školách – 22. 11. a 29. 11. 2021

Vážení rodiče, podle nařízení vlády opět proběhne plošné testování žáků na školách, tentokrát v pondělí 22. 11. a 29. 11. 2021. V této souvislosti Vás žádám o důsledné dodržení rozpisů příchodů jednotlivých tříd do školy (viz září 2021) tak, aby mohlo testování proběhnout bez zbytečných průtahů. Žákům 1. ročníku pomohou […]

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, oznamujeme vám, že na základě doporučení KHS Brno je nařízena karanténa ve třídě SLUNÍČEK do 15.11.2021. Karanténní opatření se netýká oddělení Žabiček, zůstává nadále v provozu.