Organizace obědů od 1. 3. 2021

ORGANIZACE OBĚDŮ OD 1. 3. 2021Jidelnicek

Vážení rodiče,

od 1. března 2021 začnou žáci docházející na obědy využívat nově vybudovanou jídelnu v budově mateřské školy. S tím souvisí následující organizační opatření:

  • Žáci odcházejí na obědy PO VYUČOVÁNÍ dle rozpisu
  • V této souvislosti byla zkrácena hlavní přestávka z 20 na 15 minut (9:40 – 9:55)
  • S ohledem na nařízení MŠMT o homogenních skupinách odcházejí jednotlivé ročníky na oběd v rozdílných časech
  • Žáci budou dle rozpisu odcházet na obědy v doprovodu učitelky nebo vychovatelky ŠD.
  • Žáci se budou z oběda vracet opět v doprovodu učitelky nebo vychovatelky ŠD.
  • Žáci navštěvující ŠD půjdou po návratu do školy do družiny, ostatní odcházejí domů.

Organizace obědů od 1. 3. 2021 – rozpis

 

UPOZORNĚNÍ – s návratem 4. a 5. ročníku může dojít k úpravám v rozpisu odchodů na obědy, a to z důvodu případných změn v nařízení MŠMT ohledně hygienických požadavků na pobyt žáků ve škole a školském zařízení.