STÁVKA

STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

jistě jste zaznamenali, že na pondělí 27. 11. 2023 je odborovým svazem vyhlášena stávka ve školách.

Důvodem stávky nejsou požadavky na platy učitelů, ale plánovaná nekompetentní úsporná opatření v celkovém financování školství. Pokud budou přijata v plánované podobě a rozsahu, bude to nevyhnutelně znamenat výrazné zhoršení podmínek pro výuku obecně, a to i na naší škole.

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší školy jsou si toho vědomi a rozhodli se připojit ke stávce. Z tohoto důvodu bude celá škola uzavřena včetně provozu školní družiny.

Mateřská škola zůstane otevřena bez omezení.

 

Cíl stávky:

  • Podpora nepedagogických zaměstnanců, bez kterých se škola neobejde
  • Vyjádřit protest proti připravované parametrizaci asistentů pedagoga – snížení počtu asistentů, šetření na podpůrných opatřeních.

Inkluze na školách tak, jak je nastavena, nemůže fungovat bez APOD. To by mělo dopad na všechny žáky ve třídách.

 

Bližší informace naleznete na stránkách ČMOS: https://skolskeodbory.cz/

 

Děkujeme za pochopení a podporu.

Zaměstnanci ZŠ Vojkovice

 

Ve Vojkovicích 22. 11. 2023