Brigáda na školní zahradě !ZRUŠENO!

Vážení rodiče,

po delší době bychom se rádi vrátili k tradici brigád na školní zahradě. Především díky ochotě a nadšení rodičů se v minulých letech podařilo vybudovat krásný areál jak pro děti z mateřské školy, tak i pro děti ze základní školy.

Máte-li tedy chuť a čas, přijďte nám pomoci příští sobotu 7. 10. 2023. Sraz je na školním dvoře v 9:00 hod.

Co nás čeká?

1. Vyčistit rýnu na altánu

2. Vykopat několik neduživých stromů

3. Vyplést vrbové chýše

4. Vyčistit jezírko a jeho okolí

5. Vyčistit půdu kolem několika stromků

 

S sebou si prosím podle možností vezměte: pracovní rukavice, hrábě, rýč, zahradnické nůžky.

Práce je dost pro maminky i pro tatínky. A zapojit se mohou i Vaše děti.

Bude-li nám přát počasí, můžeme si k obědu opéct špekáčky.

 

Těšíme se na společné setkání.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Vojkovice a zástupci obecního úřadu Vojkovice.

 

P.S. Prosím o potvrzení Vaší účasti či neúčasti třídní učitelce do systému Bakaláři (jako zprávu přes Komens).

Sdělte nám také, zda máte zájem špekáčky (kolik kusů), ať můžeme vše

připravit v dostatečném počtu.