Organizace prvního týdne školního roku 2023/2024

Pondělí 4.9. – výuka probíhá pouze první vyučovací hodinu (1. ročník slavnostní zahájení s rodiči), poté děti odcházejí domů. Obědy a školní družina nejsou pro tento den zajištěny.

 

Úterý 5.9. – výuka probíhá první čtyři vyučovací hodiny dle rozvrhu jednotlivých tříd. Obědy i školní družina jsou zajištěny.

 

Středa 6.9. – výuka probíhá první čtyři vyučovací hodiny dle rozvrhu jednotlivých tříd. Obědy i školní družina jsou zajištěny.

 

Čtvrtek 7.9. – výuka probíhá dle rozvrhu (5. ročník nemá šestou vyučovací hodinu). Obědy i školní družina jsou zajištěny.

 

Od pátku 8.9. – běžný režim školy