Recitační soutěž

 

Vážení rodiče a milí žáci,

v loňském roce měla naše škola velký úspěch v recitační soutěži v ZŠ Židlochovice. Uvidíme, zda se nám podaří tuto vysokou laťku udržet i letos.

Vyhlašujeme

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2023

PODMÍNKY:

Žáci budou rozděleni do tří kategorií:

1. ročník

2. a 3. ročník

4. a 5. ročník

Žáci si vyberou libovolnou báseň v předepsaném rozsahu. Budou znát jméno autora a název básně, které uvedou při vlastním přednesu.

  • Žáci 1. ročníku si vyberou dle svého výběru nejméně 3 sloky libovolné básničky

  • Žáci 2. a 3. ročníku si vyberou dle svého výběru nejméně 4 sloky libovolné básničky

  • Žáci 4. a 5. ročníku si vyberou dle svého výběru nejméně 5 slok libovolné básničky

 

 

Třídní kolo (každá třída zvlášť) bude probíhat v týdnu 20. 2. – 24. 2. 2023. Třídní učitelka si pro svoji třídu vybere vhodný termín a včas jej sdělí dětem i rodičům.

Školní kolo proběhne 10. 3. 2023. Do školního kola postoupí nejlepší recitátoři z každého ročníku.

V ZŠ ŽIDLOCHOVICE nás budou nejlepší recitátoři reprezentovat 29. 3. 2023.

Těšíme se na krásný a umělecký přednes našich žáků.