Recyklohraní a sběr papíru

Školní rok 2019 / 2020

12. ročník Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

V naší škole sbíráme:

  • Papír – balíčky papíru můžete nosit do školy každou středu od 15:00 do 16:30 hod. První vyhlášení probíhá v lednu, druhé vyhlášení v červnu. Lístečky s počtem donesených kilogramů a jménem žáka odevzdávat p. uč. Judasové.
  • Jen drobné elektrozařízení, tj. veškerá použitá, ale kompletní drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a nespadají do kategorie velkých spotřebičů. (drobné elektrozařízení odevzdávat p. uč. Judasové)
  • Mobilní telefony (funkční, nefunkční, rozbité,…)
  • Spotřební elektronika, IT elektronika (kalkulačky, telefony, GPS, aj.), elektronické hračky – veškerá drobná elektrozařízení
  • Baterie (zelená nádoba ve vestibulu školy)
  • Prázdné laserové tonery a inkoustové cartridge (nádoba ve vestibulu školy)

Nesbíráme:

  • Velké elektrospotřebiče (TV, PC monitory, kopírky, pračky, myčky, ledničky,…)