Změna plateb stravného

Vážení rodiče,

od 1. září 2021 dle nové vyhlášky 272/2021 Sb. o školním stravování vešly v platnost nové finanční limity na nákup potravin, zvyšuje se cena stravného a měsíčních záloh plateb.

MŠ     kategorie     3-6 let         750,- Kč

MŠ     kategorie     7-10 let       840,- Kč

ZŠ      kategorie     7-10 let       500,- Kč

ZŠ      kategorie    11-14 let      550,- Kč

Do kategorií dle výše uvedené vyhlášky jsou strávníci zařazováni podle věku, kterého v daném školním roce

od 1.9.-30.8. dosáhnou.

Platby, prosíme, provádějte nejpozději do 15. dne v měsíci.

/odkaz dokumenty MŠ – provoz školní jídelny/