Změna plateb stravného a školného MŠ

Vážení rodiče,

od 1. září 2021 dle nové vyhlášky 272/2021 SB. o školním stravování vešly v platnost nové finanční limity na nákup potravin, zvyšuje se cena stravného a měsíčních záloh plateb.

MŠ    kategorie      3-6 let       750,- Kč

MŠ    kategorie     7-10 let      840,- Kč

ZŠ     kategorie     7-10 let      500,- Kč

ZŠ     kategorie    11-14 let      550,- Kč

Do kategorií dle výše uvedené vyhlášky jsou strávníci zařazování podle věku, kterého v daném školním roce od 1.9.-31.8. dosáhnou.

Současně se od 1. září 2021 zvyšuje školné MŠ na 500,- Kč na dítě za daný měsíc. Předškolní děti školné neplatí.

Platby, prosíme, provádějte nejpozději do 15. dne v měsíci.